Method of hidden "trap" for starting malicious code

Atanas Nachev, Rumen Ivanov, Gergina ZHablianova

Abstract


This paper shows method for realization of hidden “trap” in the beginning of malicious code with using of time of program.


References


Целков В. Софтуерни средства защита на информацията в компютърните систе-ми за сигурност и отбрана. / В. Целков, Н. Стоянов, З. Здравков, М. Божилова. // Сборник материали «Първа международна научна конференция ХЕМУС – 2002». – Пловдив, 2002. – С. 164–167.

Целков В. Защитени криптографски приложения в компютърни системи и мре-жи / В. Целков, Н. Стоянов. – София: Нова звезда, 2009. – 172 с.

Павлов Г. Защита на информацията / Г.Павлов. – София: Издателство «Стопан-ство», 2010. – 198 с.

Стоянов. Н. Анализ на някои протоколи и стандарти за информационна сигур-ност / Н. Стоянов // Сборник материали «Първа международна научна конференция ХЕ-МУС – 2002». – Пловдив, 2002 г. – С. 41–46.
ISSN 2411-1031 (Print), ISSN 2518-1033 (Online)