Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

ZHablianova, Gergina, University of Library Studies and Information Technologies, Sofia,
Zhelezov, Stanimir, Department of Computer Systems and technologies, University of Shumen, Shumen,
Zherdiev, Mykola, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kiev,
Zhmurko, Tetiana, National Aviation University, Kyiv,
Zhuk, Pavlo, Military Institute of Telecommunications and Information National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”,
Zhytska, Svitlana, Faculty of Linguistics National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”,
Zubok, Vitalii, "Information Center "ELVISTI",