Author Details

Vinohradov, Mykola, National aviation university, Kyiv,, Ukraine